تروریستهای سوری، علویان مرزنشین ترکیه را تهدید می کنند

علویان

آنکارا - ایرنا - تروریستهایی که از طریق مرز ترکیه وارد سوریه می شوند، علوی های مرزنشین ترکیه را تهدید می کنند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈراست خبرˈ ترکیه، ˈانجمن فرهنگی علوی خوبیار سلطانˈ با انتشار گزارشی اعلام کرد که تروریستهایی که از طریق مرز ترکیه وارد سوریه می شوند، علویان مرزنشین ترکیه را تهدید می کنند.

در این گزارش همچنین آمده است که نقض حقوق علویان و فعالیت و تبلیغات ضد علویان در سال 2013 در ترکیه افزایش یافته است.

در این گزارش عنوان شده است که روزنامه نگاران و نویسندگان نزدیک به حکومت و حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه در تبلیغات ضد علویان نقش اصلی را دارند.

در گزارش انجمن فرهنگی علوی خوبیار سلطان همچنین عنوان شده که در این دوره زمانی بطور گسترده تلاش شده که فعالیت های تروریستی به این گروه نسبت داده شود، نوشته ها و مقاله های زیادی با عنوان جدایی طلبان مذهبی، لانه های تروریست ها ، علوی شبکه تروریستی است و 700 عالم علوی به خارج سفر کردند، علیه علویان ترکیه منتشر شده است.

در گزارش مذکور همچنین تاکید شد که در نتیجه کمک های حکومت ترکیه به تروریستهای سوریه، علویان مرزنشین از سوی عناصر افراطی تهدید می شوند.

خاورم * 230**1651
کد N97079