پلیس ترکیه با معترضان کُرد درگیر شد

پلیس ترکیه شب گذشته با معترضان کرد که در مراسم تشییع جنازه یکی از اعضای حزب پ.ک.ک در شهر "سیزره" در استان سرناک شرکت کرده بودند درگیر شد و برای متفرق کردن آنها از خودروهای آبپاش و نارنجک‌های دودزا استفاده کرده است.

پلیس ترکیه با معترضان کُرد درگیر شدپلیس ترکیه شب گذشته با معترضان کرد که در مراسم تشییع جنازه یکی از اعضای حزب پ.ک.ک در شهر "سیزره" در استان سرناک شرکت کرده بودند درگیر شد و برای متفرق کردن آنها از خودروهای آبپاش و نارنجک‌های دودزا استفاده کرده است.

 

 

رویترز

52261

کد N96718