نویسنده ترکیه: جماعت گولن نگران عملیات دولت است

عملیات

آنکارا - ایرنا - ˈجونیت اوزدمیرˈ تحلیل گر روزنامه ˈرادیکالˈ ترکیه نوشت: ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ که اختلافشان با حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ آشکار شده ، در انتظار انجام حداقل سه عملیات گسترده جداگانه علیه خود از سوی دولت ترکیه است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، اوزدمیر در مقاله ای در روزنامه رادیکال نوشت: این جماعت که پس از عملیات ارتشا و فساد در ترکیه به عنوان عامل اصلی این عملیات معرفی شده ، در انتظار عملیات دولت آنکارا علیه رسانه های وابسته ، بنیادها و افراد سرشناس منتسب به جماعت نور هستند.

این نویسنده افزود: جماعت گولن پیش بینی کرده که دولت آنکارا منتسبان سرشناس این جماعت و بنیاد روزنامه نگاران وابسته به جماعت نور را دستگیر کند.

اوزدمیر با اشاره به اینکه ترکیه از یک برهه زمانی متغیر و متفاوت در حال گذار است، نوشت: همه چیز در ترکیه در حال حاضر در طول پنج دقیقه می تواند تغییر کند و افرادیکه تا دیروز مغضوب بودند، امروز محبوب و در مقابل محبوبین امروز ، مغضوب شوند.

وی با تاکید بر اینکه جماعت گولن (نور) از این امر نگران است، افزود: این وضعیت روحی منتسبین جماعت گولن نیز نمایانگر آن است که آنان از برخی چیزها که افراد عادی از آنها اطلاعی ندارند، اطلاعاتی در دست دارند.

در پی عملیات ارتشا و فساد مالی توسط پلیس و دادستان استانبول در روز 26 آذر ماه که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه ، دو فرزند وزرای کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی شد ، دولت آنکارا جماعت نور را مسوول این عملیات اعلام کرده است.

خاورم**2012** 230**1651
کد N96701