در جلسه علنی مجلس مطرح شد‎؛

دیدگاه پورابراهیمی در خصوص تبصره ۵ مربوط به صندوق توسعه ملی

مجلس

تقاضا دارم که اجازه بدهید که یا بخش خصوصی رادر بند الف حذف کنیم و یا سود حاصل از سرمایه گذاری در بانکهای خصوصی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: منظور این است که ما اگر به عنوان مثال ۵هزار میلیارد تومان منابع ر ا می‌خواهیم از سرفصل منابع کشاورزی و صنعت رادر بانک‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کنیم به این معنی است که ما در طول سال معادل یک پنجم به این بانک‌ها کمک می‌کنیم بدون اینکه سودی دریافت کنیم. این درحالی است که این کمک به بانکهای دولتی به نظر من بلامانع است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد‌رضا‌ پورابراهیمی درنشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور و در خصوص تبصره ۵ در بخش صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در بخش ارز تبصره ۵ موضوعی مطرح شده است مبنی براینکه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع‌های (۱ـ۵) و (۲ـ۵) قوانین بودجه سالهای ۹۱ و ۹۲ کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی هستند ونیز اهلیت متقاضیان آن‌ها به تایید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد.

نماینده کرمان در ادامه این مطلب افزود: منظور این است که ما اگر به عنوان مثال ۵هزار میلیارد تومان منابع ر ا می‌خواهیم از سرفصل منابع کشاورزی و صنعت رادر بانک‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کنیم به این معنی است که ما در طول سال معادل یک پنجم به این بانک‌ها کمک می‌کنیم بدون اینکه سودی دریافت کنیم. این درحالی است که این کمک به بانکهای دولتی به نظر من بلامانع است.

وی گفت: مایا باید میزان سودی را که برای سپرده تعیین می‌کنیم، لحاظ کنیم و یا باید بگوییم که سپرده گذاری را برای بانکهای خصوصی اعمال نمی‌کنیم و در نتیجه تقاضا دارم که اجازه بدهید که یا بخش خصوصی رادر بند الف حذف کنیم و یا سود حاصل از سرمایه گذاری در بانکهای خصوصی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

کد N96282