اعلام موجودیت یک تشکل دانشجویی در دانشگاه آزاد

انجمن‌هاي اسلامي,دانشجويي,تشكل دانشجويي,دانشگاه آزاد اسلامي

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با صدور بیانیه‌ای رسماً اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«فعلِ اندیشیدن در مستقل‌ترین وضعیتِ خود متأثر از اندیشه‌ها و آراءِ پیش‌ از خود است که امری طبیعی به نظر می‌رسد.

جهانِ سرمایه‌محور، صنعتِ فرهنگ را می‌زاید و این فرزند، چارچوب ذهنِ بشر، و پیروِ آن، محیطِ‌زیستِ «تفکر» را به قالبِ تحمیلیِ خود خلاصه می‌کند. در چنین جهانی فهمِ آزادِ محیطِ پیرامونِ خود و همچنین اندیشیدنِ آزاد و به دور از ساختارهای متداول، به مسائلِ گوناگونِ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی، مستلزم حاکم نکردنِ بینش‌ها یا مکاتبِ خاصِ فکری، بر جوانبِ فکر بشر است.

انسانی که در این جهان می‌زید، سلیقه و عاداتِ خود را بدونِ باز اندیشی در آراءِ کنونی، بطور مستقیم از جامعه کسب می‌کند و آن جامعه، اسیرِ اندیشه‌هایی است که از ذهنِ جمعیِ خود برنخاسته‌اند و یا اندیشه‌ورزانِ آن جامعه گرفتارِ تنگناهایی فکری شده‌اند که راه به جهانِ خارج‌ از ذهن نمی‌برند.

رهاییِ اندیشه را می‌توان از فرآیندِ نقد و بیانِ آزادِ نقد طلب کرد؛ نقدی که بتواند به اصولِ خود نیز، منتقدانه بنگرد. فراهم ساختنِ بسترِ نقدِ آزاد، مستلزمِ موجودیتِ فضایی برپایه «فرهنگِ مدارا (رَواداری)» است که در آن، افراد تاب شنیدنِ دیدگاه‌های مختلفِ یکدیگر را دارند و همه برای بهتر شدن، با آغوشِ باز به استقبال دیدگاه یکدیگر می‌روند.

سعیِ جنبش دانشجوییِ بازاندیش از آغاز تا کنون، پویایی و زایشِ فکریِ فعالانه در راستای بهبودِ جامعه بوده است. تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجوییِ بهبودخواه، همیشه با «دگم‌اندیشی» و «تبعیت صِرف» سرِ ناسازگاری داشته‌اند و حوزه اختیاراتِ جمع‌مایه و ترکیبی را جایگزینِ ساختارِ «فرمان و اطاعت» کرده‌اند. قشرِ دانشجو به مثابه اقلیتی با نفوذِ اکثریت‌گونه، بی‌گمان نقشِ انکارناپذیری در آنچه که تاکنون جامعه را دگرگون ساخته، ایفا کرده، اما شاید چارچوب فکری خود را هنوز نقد نکرده است. از مهم‌ترین آسیب‌های جنبش دانشجویی می‌تواند پافشاری بر بینش‌های خاص و عدم بازنگری در بینش‌های موجود برای رسیدنِ به شالوده‌های فکریِ روبه‌جلو و تازه‌تر باشد که ممکن است همین آسیب، مانع از موفقیتِ چشم‌گیرترِ جنبش دانشجویی شده باشد.

به اقتضای پیکره اجتماعیِ تأثیرپذیر و نه تأثیرگذار، و به منظورِ تغییر گام‌به‌گام این پیکره، همچنین بهبود وضعیتِ دانشگاه و دانشجو، موجودیتِ «انجمن اسلامی دانشجویانِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب» اعلام می‌گردد.»

انتهای پیام

کد N95274