تشدید درگیری های داعش با دیگر گروه های مسلح سوری

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان از تشدید درگیری میان داعش در حلب و ادلب و کشته شدن 12 عضو لواء التوحید در شمال حلب و نیز هفت عضو جبهه اسلامی در این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع وابسته به مخالفان سوری از کشته شدن 12 نفر از اعضای گروه وابسته به لواء التوحید در انفجار خودرو بمبگذاری شده از سوی داعش در شمال حلب خبر دادند.

این منابع به کشته شدن عدنان بکور معروف به ابوحاتم فرمانده لواء التوحید اشاره کردند.

المیادین همچنین از کشته شدن هفت عضو جبهه اسلامی در انفجار خودرو در یک مرکز وابسته به این جبهه در البریج در منطقه صنعتی حلب خبر داد.

این در حالی است که برخی منابع به تشدید درگیری های میان داعش و دیگر گروههای مسلح در حومه حلب و ادلب اشاره کردند.