جلسه نوبت عصر بررسی لایحه بودجه پایان یافت/ اعتراض نمایندگان به برگزاری جلسه نوبت شب

مجلس

جلسه علنی نوبت عصر بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در حالی پایان یافت که نمایندگان به برگزاری جلسه علنی لایحه بودجه در نوبت شب اعتراض داشتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه دقایقی پیش پایان یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر بندهایی از لایحه بودجه در خصوص واگذاری مجتمع های رفاهی، فرهنگی، هنری و ورزشی را به تصویب رساندند.

در پایان جلسه بررسی پیشنهادی در خصوص بندی از لایحه بودجه مربوط به واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت که نمایندگان پیشنهادات زیادی در خصوص این بند داشتند و بحث و بررسی این بند به طول انجامید.

پس از آن نمایندگان نسبت به برگزاری جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی برای برررسی لایحه بودجه بدون رأی‌گیری از نمایندگان اعتراض کردند که ابوترابی فرد اعلام کرد: ریاست مجلس و هیات رئیسه در بررسی آئین نامه به این نتیجه رسیدند که بر اساس ماده 187 قانون آئین نامه می توانند برگزاری جلسات علنی در نوبت عصر و شب را بدون رأی‌گیری از نمایندگان برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش مهر، پیش از این در سال های گذشته برای برگزاری جلسات بررسی لایحه بودجه در شیفت عصر و شب از نمایندگان رأی‌گیری می شد.