مجلس تصویب کرد؛

مجوز تغییر کاربری اموال غیرمنقول ‌به وزارتخانه ها داده شد

مجلس,مجوز تغییر کاربری اموال غیرمنقول ‌به وزارتخانه ها داده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه‌ها اجازه دادند که اموال غیرمنقول‌شان را با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی تغییر کاربری دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه‌ها اجازه دادند که اموال غیرمنقول‌شان را با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی تغییر کاربری دهند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند «ن» تبصره 3 لایحه بودجه در بخش درآمدی را به تصویب رساندند.

مطابق این مصوبه، به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و واحدهای تابعه ارسال کنند.

این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک فوق‌الذکر از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

کد N95131