با تصویب مجلس؛

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجاز به فروش یا تبدیل املاک مازاد بر نیاز خود شدند

مجلس

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجاز شدند در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن املاک مازاد خود را به فروش برسانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مصوب کردند که به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده شود در صورت عدم نیاز و نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، این دستگاهها موظفند پس از فروش اموال فوق الذکر از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله به درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.