با مصوبه مجلس؛

خزانه داری کل کشور بدهی مالیاتی شرکت های دولتی را از حساب آنها برداشت می کند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه به خزانه داری کل کشور اجازه دادند در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات توسط شرکت های دولتی از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس با تصویب بندی به خزانه داری کل کشور اجازه دادند در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) عوارض و مالیات بر ارزش افزوده توسط هر یک از شرکت های دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب های ذیربط واریز نماید.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری مقرر شد تمامی شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال 93 قرار دارند مکلف شدند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.

در ادامه با تصویب بند دیگری شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم شدند. در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نمایند .

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است را به حساب درآمد عمومی که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می نماید واریز کنند.