با مصوبه مجلس؛

واحدهای خدماتی رفاهی ورزشی به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده واگذار می شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به بخش های خصوصی تعاونی و در شرایط مساوی با اولویت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه با تصویب بندی از لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده با اولویت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی نسبت به اجاره واگذار نماید.

بر این اساس نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید.

بر این اساس معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف های متفرقه به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص می یابد.

همچنین درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کارخانه نماینده مردم همدان را مبنی بر اینکه اجاره اماکن ورزشی زیر دو هزار نفر ممنوع است به تصویب نرساندند.