با تصویب مجلس؛

تمامی درآمدهای شرکت های دولتی به خزانه واریز می شود

لایحه بودجه 93

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت های دولتی را موظف کردند تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات خود و نیز مالیات علی الحساب و سود سهام خود را ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور، بند های (ط) و (ی) تبصره 3 لایحه بودجه را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس و براساس بند (ط) این تبصره، تمامی شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی مشمول مقررات مواد 31 ، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور هستند، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: از آنجا که مواد 31، 39 و 76قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر شرکت های دولتی بوده و بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحت دارد که شرکت های مذکور در این بند در دوره یک یا دو ساله اصلاحات جهت واگذاری،تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند، دو حکم مذکور در این بند در تعارض با یکدیگر هستند و نظر به این که قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اصلاح آن به ترتیب مقرر در بند (ط) ماده 3 مغایر با اصل 112 قانون اساسی و همچنین نظر تفسیری شورای نگهبان است.

نمایندگان مجلس در پاراگراف دیگری از بند (ط) تبصره 3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور را موظف کردند از طریق بانک های عامل نسبت به بستن حساب هایی که بر خلاف رویه قانونی افتتاح شده اند، اقدام کنند.

همچنین با تصویب بند (ی) این تبصره، شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم شدند.

براین اساس، در صورت اجرا نشدن ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است را به حساب درآمد عمومی این قانون که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می کند، واریز کند.

پس از تصویب این دو بند، جلسه علنی امروز مجلس در نوبت صبح پایان یافت و ادامه رسیدگی به بخش های درآمدی تبصره 3 لایحه بودجه به نوبت بعد ازظهر مجلس موکول شد.

سیام**9121**2025**1336
کد N94158