منابع مخالفان سوری خبر دادند؛

طرح آمریکا برای تحول ساختاری در ارتش سوریه

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته گروههای مخالف سوری از طرح واشنگتن برای ایجاد تحولات ساختاری در ارتش سوریه پرده برداشتند که پس از ناامیدی مقامات آمریکایی از فروپاشی ارتش سوریه از طریق مذاکرات و یا دخالت نظامی مستقیم مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی الخبرپرس،  منابع وابسته گروههای مخالف سوری از طرح واشنگتن برای ایجاد تحولات ساختاری در ارتش سوریه پرده برداشتند. براین اساس، مقامات آمریکایی پس از ناامیدی از فروپاشی ارتش سوریه از طریق مذاکرات و یا دخالت نظامی مستقیم (سناریو عراق) به فکر ایجاد تحولات ساختاری در ارتش سوریه افتاده اند.

بنابر اعلام این منابع، آمریکا در نظر داشته است در کنفرانس ژنو 2 هیئتی چهار نفره از نمایندگان گروههای مسلح در سوریه حضور داشته باشند تا مقدمات این تحول در گفتگو با دولت سوریه فراهم شود. البته در پی تقاضای این هیئت نظامی از آمریکا که خواستار حق وتوی هر گونه تصمیمی در کنفرانس ژنو 2 شده بودند، حضور این هیئت توسط واشنگتن لغو شده است.

"ماهر النعیمی"، "احمد النعمه" ، "سعد عبدالاه" و "عبدالله البشیر" از فرماندهان گروههای مسلح در سوریه بوده اند که قرار بوده در کنفرانس ژنو 2 حضور داشته باشند. گفته می شود بر اساس طرح واشنگتن باید در آینده هزاران عضو گروههای مسلح به ساختار ارتش سوریه (طی توافقات انجام شده با دولت) وارد شوند و سه نفر از چهار افسر مورد اشاره در ساختار فرماندهی آن حضور داشته باشند. آمریکا همچنین خواستار حضور جهار وزیر از مخالفان سوری در ترکیب دولت جدید و انتقالی در سوریه است.

البته همین منابع اعلام کرده اند که طرح واشنگتن با مخالفت شدید سوریه، ایران و روسیه روبرو است.