با مصوبه مجلس؛

شرکت های سرمایه‌پذیر مکلف شدند سود سهام عدالت را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های سرمایه‌پذیر مکلف شدند سود سهام عدالت را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و این سازمان مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور، نمایندگان مجلس در بخش درآمدی بودجه، مقرر کردند که شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف شوند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را پس از تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین نمایندگان ملت مصوب کردند، این مجامع عمومی در شرکت های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یکماه هستند، از زمان واگذاری، شرکت های مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات مربوط عمل می کنند.