گزارش خبری تصویری/

تظاهرات گسترده سوریهای مقیم کشورهای اروپایی در حمایت از اسد و ارتش سوریه