قسیم عثمانی:

در بحث بودجه مشکلات روستاییان را مدنظر قرا دهیم

مجلس

۴۰ درصد منابع حاصل از این افزایش صرف راههای روستایی؛ ۳۰درصد آن صرف تامین آب شرب بهداشتی؛ ۲۰درصد آن صرف ساخت فضای آموزشی روستا‌ها و ۱۰ درصد منابع حاصل از این افزایش صرف ساخت وبهسازی خانه‌های بهداشت روستایی می‌گردد.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که در انتخابات‌هایمان به روستا‌ها می‌رویم و آن‌ها را به حساب می‌آوریم در بحث بودجه‌ای نیز روستاییان باید به حساب آورده شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد قسیم عثمانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایجه بود جه ۹۳ کل کشور در موافقت با اضافه کردن مبلع پانصد ریال به نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و می‌عانات گازی اظهار داشت: یکی از رسالت‌های ما این است که زمانی که در انتخابات‌هایمان به روستا‌ها می‌رویم و آن‌ها را به حساب می‌آوریم در بحث بودجه‌ای نیز روستاییان باید به حساب آورده شوند.

وی ادامه داد: ۴۰ درصد منابع حاصل از این افزایش صرف راههای روستایی؛ ۳۰درصد آن صرف تامین آب شرب بهداشتی؛ ۲۰درصد آن صرف ساخت فضای آموزشی روستا‌ها و ۱۰ درصد منابع حاصل از این افزایش صرف ساخت وبهسازی خانه‌های بهداشت روستایی می‌گردد.

نماینده مردم بوکان با بیان اینکه در حال حاضر در نرخ محاسباتی نرخ تسعیر ارز را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است، گفت: این چهار مشکل روستائیان با این پیشنهاد رفع خواهد شد.

کد N93359