عفو عمومی معترضان در اوکراین

اوکراین,اروپا,اتحادیه اروپا

همشهری آنلاین: رییس جمهور اوکراین قانون عفو عمومی را برای بازداشت شدگان شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی امضا کرد.

جهان > اروپا- همشهری آنلاین:
رییس جمهور اوکراین قانون عفو عمومی را برای بازداشت شدگان شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی امضا کرد.

شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، دفتر ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ روی پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد علاوه بر این، قانون تشدید منع تظاهرات که اندکی پیش امضا شده بود نیز ملغی شده است.

این قانون که روز پنجشنبه به تصویب مجلس اوکراین رسیده بود، با استقبال هزاران معترض همراه شد.

اما آنها پیش شرط تخلیه ساختمان‌های دولتی در ازای عفو عمومی را نپذیرفتند.

اعتراضات علیه رییس جمهور و سر باز زدن او از پیوستن به اتحادیه اروپا حدود دو ماه است جریان دارد.