جهانگیر زاده در گفت و گو با ایلنا:

ایده فراكسیون اعتدال مصلحت آمیز نیست

مجلس

یك عضو فراكسیون اصولگرایان ایده تشكیل فراكسیون اعتدال را غیر مصلخت آمیز و اشتباه خواند و اظهار داشت: این ایدهطرفداران افراطی غیرعقلانی احساسی و تهاجمی دولت است.

عضو فراکسیون اصولگرایان ایده تشکیل فراکسیون اعتدال را غیر مصلحت آمیز و اشتباه خواند و معتقد است: این ایده طرفداران افراطی،غیرعقلانی، احساسی و تهاجمی دولت است.

جواد جهانگیرزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا،در پاسخ به این سوال که اگر فراکسیون اعتدال تشکیل شود، آیا شما در آن عضویت خواهید داشت، گفت: خیر. من معتقدم فراکسیون اصولگرایان یا رهروان ولایت فراکسیونی با مبانی اخلاقی است. غالب اعضا در آن منطقی می‌اندیشند. مبانی انقلاب را مد نظر دارند و کمک به دولت یکی از رئوس فعالیت‌هایشان است.

وی با بیان اینکه قطعا گرایش غالب در این فراکسیون حمایت از دولت است، ادامه داد: اگر کمک فراکسیون رهروان ولایت نبود ممکن بود هفت یا هشت وزیر کابینه رای نیاورند.

وی افزود: من یک اصولگرا هستم و فکر می‌کنم این فراکسیون عقلانی می‌اندیشد و عقلانی عمل می‌کند. ضرورتی ندارد که در یک فراکسیون دیگر عضو شوم.

جهانگیرزاده در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل این فراکسیون را به مصلحت می‌دانید، خاطرنشان کرد: قطعا نه. قطعا تشکیل فراکسیون جدید به نفع دولت نیست. چرا که این یک پیام منفی از سوی دولت به مجلس ارسال می‌کند.هنوز دو سه سال مانده به انتخابات مجلس آینده روزنامه‌ای تیتر می‌زند: "دیروز پاستور؛ امروز بهشت؛ فردا بهارستان". یا برای مجلس آینده از امروز رییس تعیین می‌کنند.

این نماینده اصولگرا ادامه داد: ما می‌فهمیم این ایده‌ها و اقدامات به این دلیل است که این مجلس را از کارآمدی بیندازند. اما باید دانست که این دولت بخش اعظم دوره خود را باید با این مجلس بگذراند. با همه این  مباحث معتقدیم که بخش عقلانی دولت چنین کاری را نمی‌کند. نیروهای تندرو و اهالی فتنه این کار را انجام می‌دهند. ما دولت را با ترازوی اهالی فتنه نخواهیم سنجید.

جهانگیر‌زاده تصریح کرد: خانمی که در فتنه بوده و من خودم از نزدیک شاهد فتنه گری‌های او بوده‌ام در راهپیمایی‌های اعتراض آمیز و در خشونت‌های سال ۸۸ حضور داشته طرفدار دولت نیست. حداقل می‌توان گفت که بخش غیرعقلانی و تهاجمی و احساسی طرفداران دولت است. آن‌ها می‌گویند ما طرفدار دولت هستیم، اما در واقع نیستند.

نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه به نظر من در این خصوص فراکسیونی شکل نخواهد گرفت، افزود: اگر هم چنین فراکسیونی شکل بگیرد قطعا به انشجام بیشتر دو فراکسیون اصلی مجلس منجر خواهد شد.

کد N92034