فرازهایی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب؛

روز دوازدهم بهمن، روز شروع قدرت اسلام است

رهبر,12 بهمن

تهران - ایرنا - حضرت آیت الله خامنه ای از روز دوازدهم بهمن به عنوان روز شروع قدرت اسلام یاد کرده و از نویسندگان و هنرمندان خواستند تا برای ثبت تاریخ انقلاب تلاش کنند.

روز دوازدهم بهمن است که دیباچه‏ کتاب حاکمیت اسلام بر این کشور و حیات دوباره‏ اسلام در سطح جهان محسوب می‏شود؛ یعنی ورود امام بزرگوار به میهن و بازگشت برای اقامه حق و عدل.

...روز دوازدهم به یک معنا، روز شروع قدرت اسلام است. اگرچه در دوازدهم بهمنِ سال 57، هنوز ظاهرا نظام طاغوت سر کار بود؛ اما در واقع نبود. در واقع با ورود امام بزرگوار، این نظام پوسیده فاسد و اصل نظام پادشاهی- که یک رژیم ارتجاعی و غلط و غیرانسانی و غیرقابل قبول بود- پوچ و نابود و دود شد و از بین رفت. تلاش بیهوده‏ای می‏کردند بلکه بتوانند آن را نجات بخشند و تا چند روز ادامه دهند، که نمی‏شد و نشد.

ورود قدرت‏مندانه امام بزرگوار، همه چیز را معنا کرد. امام وارد شد؛ شهر تهران، بلکه ایران از آن بزرگوار استقبال کردند. یعنی در شهرهای دیگر هم مردم شاهد این حادثه و گوش به زنگ این قضیه بودند. بعضی حرکت کردند و به تهران آمدند؛ بعضی هم در همان شهرهای خودشان کاری را کردند که اگر تهران هم بودند، انجام می‏دادند.

در واقع «فاذا دخلتموه فانّکم غالبون» (هنگامی که وارد آنجا شوید، پیروز خواهید شد. سوره مائده آیه23) با ورود امام همان مطلبی که خدای متعال به اصحاب موسی فرمود، در مورد اصحاب امام بزرگوار ما تحقّق پیدا کرد. وقتی وارد شد، خدای متعال غلبه را ثبت کرد و تمام شد.

روز مهمّی است. شاید بشود گفت از همین روز دوازدهم هم، توطئه‏ دشمن شروع شده است. البته تاریخ انقلاب یک بحث دیگر است. باید تاریخ انقلاب را کسانی بنویسند. تاریخ انقلاب هم فقط تاریخ پیروزی انقلاب نیست؛ تاریخ شروع نهضت است. حقیقتا مردم ما از قضایای طولانی این نهضتی که از روز شروع تا روز پیروزی، پانزده، شانزده سال طول کشید، به تفصیل مطّلع نیستند.

از قضایای بعد از پیروزی هم، گاهی به وسیله بعضی افراد، مختصر سخنی گفته می‏شود اما به طور کامل و جامع و ریز، به خصوص با شکل های هنری و ماندگار و نافذ، ثبت نشده یا خیلی کم ثبت شده است. من از کسانی که توانایی این قبیل کارها را، به خصوص در زمینه‏های هنری دارند، واقعا انتظار دارم.

* از بیانات رهبر انقلاب در خطبه‏های نماز جمعه تهران‏ (دوازدهم بهمن 1375)

فراهنگ(2)**1003**
کد N91704