با موافقت نمایندگان؛

منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب مشخص واریز می‌شود

مجلس

براساس بند الحاقی 3 به تبصره 2 لایحه بودجه منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد.

با موافقت نمایندگان مجلس منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت های ذیربط به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می شود واریز می گردد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 با الحاق بندی به تبصره 2 این لایحه مبنی بر واریز منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت های ذیربط به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می شود، موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 3 به تبصره 2 لایحه بودجه منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد.

کد N91283