با تصویب مجلس؛

مابه التفاوت قیمت سوخت هوایی با قیمت صادراتی به حساب خزانه واریز می شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند مابه التفاوت قیمت سوخت هوایی با قیمت صادراتی به حساب خزانه واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی از لایحه مقرر کردند مابه التفاوت قیمت سوخت هوایی با قیمت صادراتی به حساب خزانه داری کل کشور ریخته شده و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. بر اساس این بند مقرر شد مابه التفاوت قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود و معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط منظور می گردد.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری مقرر شد شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت متعهد به بازپرداخت طرح های بیع متقابل باشند.

بر اساس این بند مقرر شد بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با  احتساب هزینه های حمل و بیمه به عهده شرکت های یاد شده می باشد.