یک مقام اطلاعاتی رژیم اسرائیل:

تروریست ها از ترکیه وارد سوریه می شوند

آفریقا و خاورمیانه

یک مقام اطلاعاتی رژیم اسرائیل گفت: شماری از تروریست های القاعده در خاک ترکیه مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، آویو کوچاوی رئیس سرویس اطلاعاتی نظامی رژِیم اسرائیل گفت: برخی از اعضاء القاعده که برای جنگ وارد سوریه می شوند در داخل خاک ترکیه پایگاه دارند.

وی که در کنفرانسی امنیتی سخن می گفت با نشان دادن محل های استقرار گروه های القاعده در منطقه، نقاطی را که اعضاء این گروه در خاک ترکیه مستقر هستند را نیز نشان داد.

وی گفت: این گروه ها در سوریه می جنگند اما در آنجا نمی مانند و گروهی از آنها در داخل خاک ترکیه پایگاه دارند.

وزارت خارجه ترکیه هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.