پیام همدردی وزیر کشور خطاب به بازماندگان حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری

سیاست داخلی

مردم آگاه و نوعدوست میهنمان اطمینان داشته باشند مراجع ذیصلاح با قاطعیت و صلابت به بررسی تمامی ابعاد این حادثه خواهند پرداخت و فارغ از هرگونه فضاسازی و القائات به وظایف خود عمل خواهند کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی پیامی از بازماندگان حادثه دلخراش و تأثربرانگیز آتش‌سوزی ساختمانی در خیابان جمهوری تهران دلجویی کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام ابراز همدری رحمانی فضلی خطاب به بازماندگان حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تهران بدین شرح است:

«حادثه دلخراش و تأثربرانگیز آتش سوزی خیابان جمهوری تهران که باعث درگذشت دو هموطن زحمتکش و خدوم شد، باری از غم و اندوه بر پیکر جامعه وارد کرد و علاوه بر داغدارکردن دو خانواده، خاطر عموم مردم را متأثر ساخت. آنچه بر این غم می افزاید قضاوت هایی است که فارغ از دید کارشناسی و فنی به جنبه های عاطفی این سانحه دلخراش دامن می زند که نه تنها از آلام و مصائب بازماندگان نمی کاهد که بر اثر القائات ناصحیح، تصورهای نادرست و غیر واقعی از حقیقت به وجود می آورد.

بی شک این حادثه نمی‌تواند زحمات و ایثارگری‌های آتش‌نشانان جان بر کف را متاثر از خود سازد، فداکارانی که در سخت‌ترین لحظات و زیر بار سهمگین ترین شرایط بدون آنکه نگاهی به دنیای خویش داشته باشند نجات جان هم نوع خود را بر عافیت و راحتی خویش رجحان و برتری می دهند. آتش نشانان پاسداران صیانت از آرامش و آسودگی مردم هستند که خاطره رشادت های آنها هیچگاه از خاطره مردم محو نخواهد شد.

ضایعه دردناک خیابان جمهوری که منجر به درگذشت دو خواهر محترمه و زحمتکش گردید باید در فضایی کاملاً کارشناسی و حرفه ای و با جمیع جهات علل و عوامل بروز آتش سوزی و سانحه مورد بررسی قرار گیرد و از همه رسانه ها و اصحاب فکر می خواهم با قلم خود التیام بخش بازماندگان این حادثه و حامیان و مدافعان رشادت و ایثارگری ستودنی آتش نشانانی باشند که رشادت و تبحر آنها در این حادثه باعث شد تا جان چند نفر دیگر از هموطنان نجات داده شود.

مردم آگاه و نوعدوست میهنمان نیز اطمینان داشته باشند مراجع ذیصلاح با قاطعیت و صلابت به بررسی تمامی ابعاد این حادثه خواهند پرداخت و فارغ از هرگونه فضاسازی و القائات به وظایف خود عمل خواهند نمود.

عبدالرضا رحمانی فضلی».

کد N90083