قاضی‌پور:

وقتی امکانات را به مناطق محروم نبرده‌ایم،چگونه توقع سرمایه‌گذاری داریم؟

مجلس

وقتی بحثی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می‌شود؛ تعدادی از همکاران اظهار ناتوانی می‌کنند. وقتی حرف از سرمایه دار و کارخانه دار به میان می‌آید چنین اظهاراتی از آن‌ها نمی‌بینیم.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی امکانات را به مناطق محروم نبرده‌ایم، چگونه انتظار داریم که بخش خصوصی در آنجا سرمایه‌گذاری کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر‌ قاضی‌پور در موافقت با پیشنهاد جایگزین کمیسیون در پاراگراف دوم بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه، اظهار داشت: متاسفانه صندوق توسعه ملی تا امروز موفق نبوده است که تا مبلغ ۶/۲ میلیارد دلار به بخش خصوصی تزریق کند.

نماینده مردم ارومیه در ادامه افزود: وقتی بحثی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می‌شود؛ تعدادی از همکاران اظهار ناتوانی می‌کنند. وقتی حرف از سرمایه دار و کارخانه دار به میان می‌آید چنین اظهاراتی از آن‌ها نمی‌بینیم.

قاضی‌پور خاطر نشان کرد: وقتی امکانات را به مناطق محروم نبرده‌ایم، چگونه انتظار داریم که بخش خصوصی در آنجا سرمایه گذاری کند.

کد N90012