بانک ملی تاجیکستان: ادعای بابک زنجانی دروغ تشخیص داده شد

بانک ملی,تاجیکستان

دوشنبه - ایرنا - ˈعبدالجبار شیرین افˈ رئیس بانک ملی تاجیکستان چهارشنبه گفت که نتیجه تحقیقات این بانک از بانک سرمایه گذاری ˈکنتˈ نشان داد که ادعای بابک زنجانی درمورد انتقال دو میلیارد و 60 میلیون یورو پول نفت ایران از دوشنبه به تهران صحت ندارد.

به گزارش ایرنا ˈشیرین افˈ عصر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: کمیته تحقیقات این بانک مشخص کرد بابک زنجانی هیچ حساب بانکی نداشته و چنین عملیات بانکی را هم انجام نداده است.

وی تصریح کرد که ما نتیجه این تحقیقات را که ادعای زنجانی هیچ پایه و اساسی ندارد به اطلاع مقامهای ایران رسانده ایم.

ˈعبدالجبار شیرین افˈ گفت که در این رابطه با معاون رئیس بانک ملی ایران ملاقات داشته و نتیجه این تحقیقات را به طور مفصل به او ارائه کرده است.

آساق**1663**1392
کد N89948