عليپور در مخالفت با كليات بودجه93 :

51 مورد كمك به اشخاص نکته تاریک بودجه 93

مجلس

نماينده مردم قائم شهر و سوادكوه گفت: در لايحه بودجه 51 مورد كمك به اشخاص لحاظ شده است كه اين از نكات تاريك بودجه 93 است.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر؛ در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه بودجه 92 كمال عليپور نماينده مردم قائم شهر و سوادكوه در مخالفت باكليات بودجه گفت: متاسفانه در كشور ما سعي شده هر دولتي نشان دهد كه همه مسائل كشور حتي ذاتي و نهادي ناشي از عملكرد دولت قبلي است.

وي افزود: اين باعث مي شود مهم ترين مسائل كشور از رادار مقامات رسمي خارج شود؛ در بودجه امسال نيز برخي مسائل از رادار مقامات و دولت خارج شده است.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه هنوز كار كميسيون تلفيق تمام نشده است ادامه داد: امروز متوجه شديم هنور اعداد و ارقام ماده واحده نيامده است كه اين مسئله اشكال قانوني دارد.

عليپورگفت: بودجه در 15 آذر به مجلس ارائه شد كه در آن؛ بودجه عمومي حدود 218 ميليارد تومان بود اما مهم ترين قسمت بودجه كه هدفمندي يارانه ها است دو روز پيش به مجلس رسيد كه رقم آن 63 هزار ميليارد تومان است يعني 30 درصد بودجه عمومي كل كشور همراه با بودجه در تاریخ 15 آذر نيامده است بنابراين چگونه ميتوانيم آن رابررسي كنيم.

وي با بيان اينكه بايد 10 روز فرصت داشتيم تا درباره 63 هزار ميليارد يارانه ها دركميسيون ها بحث كنيم ادامه داد: جاي تاسف دارد كه از 30 درصد بودجه كل كشور مطلع نيستيم.

اين نماينده مجلس افزود: در لايحه بودجه امسال مي بينيم كه جداولي مثل سال هاي گذشته در نظر گرفته شده است؛ مگر نه اينكه اين دولت دولت راستگويان است پس چرا جداولي را به عنوان كمك به اشخاص پيش بيني كرده است در حالي كه قرار بود جدول پيش بيني را حذف كرده و در قالب موارد قابل بررسي و حسابرسي در اختيار مجلس قرار گيرد.

عليپور ادامه داد: 160 مورد در جدول سال گذشته كمك به افراد داشتيم امسال اين عدد به 51 نفر رسيده است آيا فقط اين 51 مورد بايد كمك بگيرند؟ در حالي كه شركت ها و موسساتي هستند كه كارهاي فرهنگي مهمي انجام مي دهند بايد به آنها كمك كنيم اما هر سال به موسسه ياس كمك مي كنيد مگر خون اين موسسه از ساير موسسات رنگين تراست؟

اين نماينده مجلس گفت: اين مسئله از نكات تاريك بودجه است ديوان محاسبات نمي تواند درباره مسئله كمك به اشخاص ورود پيداكند از طرف ديگر تا كنون نمايندگان نيز در اين باره سوال از كسي نكردند من اين موضوع راحداقل از 100 نماينده سوال كردم اما هيچ كدام از آن اطلاعي نداشتند.

عليپور با بيان اينكه دولت كمك يك ميليوني سازمان تامين اجتماعي به نمايندگان را تقبيح كرد، ادامه داد: چگونه است كه نهاد رياست جمهوري 70 ميليارد تومان كمك دريافت مي كند كه قابل بررسي و ورود هم نسيت يا معاونت امور مجلس رياست جمهوري 3 و نيم ميليارد تومان ومعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري 3 ميليارد تومان كمك دريافت مي كند اما قابل بررسي نيست.