توکلی: بودجه محل قانونگذاری نیست

بودجه

تهران - ایرنا - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از الحاق بندهای غیربودجه ای به لایحه بودجه کل کشور انتقاد کرد و گفت: بودجه کل کشور محل قانونگذاری نیست زیرا فقط برای یک سال اعتبار دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احمد توکلی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1393 کل کشور اظهار داشت: شورای نگهبان قانون اساسی نیز خواستار حذف بسیاری از بندهای بودجه امسال به خاطر ماهیت غیربودجه ای آن شده بود.

وی یادآور شد: شورای نگهبان از مجلس خواسته بود که چون این بندها فاقد ماهیت بودجه ای است، شایسته است مجلس این موارد را در قالب طرح یا لایحه بررسی و تصویب کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: این روش که آخر شب یا در یک نیمه روز احکام الحاقی به بودجه اضافه شود، این پیام را به کارگزاران اقتصادی می دهد که هیچ قانون اقتصادی در کشور برای یک سال اعتبار ندارد.

توکلی درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت که افزایش یکباره قیمت ها در سال آینده یک شوک به اقتصاد وارد می کند و اگر میزان تورم انتظاری را نیز به آن اضافه کنیم، 15 واحد درصد به تورم موجود در کشور اضافه می کند و در نهایت تورم کشور را به 40 درصد می رساند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اینطور بودجه نویسی به ضرر مردمی است که در خانه جوان بیکار دارند و کمرشان زیر بار تورم خم شده است.

وی از نمایندگان خواست تا به کلیات این لایحه رای ندهند و افزود: رای ندادن به کلیات به معنی خارج شدن لایحه بودجه از دستور کار مجلس نیست و طبق آیین نامه کمیسیون تلفیق 72 ساعت وقت دارد که احکام غیربودجه ای را حذف کند، جداول بودجه را که بررسی نشده، مورد رسیدگی قرار دهد و پیشنهادهای نمایندگان درباره هدفمندی یارانه ها را بررسی و در صورت تصویب جایگزین تبصره موجود کند.

ادامه دارد...

سیام**2025 ** 1418
کد N88299