کاتب در بیان گزارش کمیسیون تلفیق:

هیچ رقم مبهمی در بودجه ۹۳ وجود ندارد

مجلس

نرخ سرمایه‌گذاری؛ تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهک‌ها بالا و پایین و رشد فن‌آوریهای علمی و همچنین رشد توان دفاعی کشور در بودجه ۹۳ مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مداری که توسط دولت انجام شد و بودجه به موقع تحویل مجلس گردید کار را بری کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی آسان‌تر کرد و موجب افزایش شفافیت بودجه شد و اعلام می‌کنم، هیچ عدد و رقم مبهمی در بودجه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در گزارش این کمیسیون از بودجه سال۹۳ کشور عنوان کرد: سی و سه جلسه رسمی کمیسیون تلفیق تشکیل شدو جلسات مختلف کار گروه‌ها در مورد لایحه بودجه نیز برگزار شد بررسی شد و بر این اساس الزامات اجرایی سند چشم انداز ۱۴۰۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و سندهای بالا دستی مدنظر قرار گرفت و امروز کلیات آن به صحن علنی آمد.

کاتب در تشریح ویژگی‌های بودجه سال ۹۳ گفت: نرخ سرمایه‌گذاری؛ تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهک‌ها بالا و پایین و رشد فن‌آوریهای علمی و همچنین رشد توان دفاعی کشور در بودجه ۹۳ مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بودجه ۵ رویکرد اساسی دارد، اظهار کرد: قانون مداری؛ شفافیت؛ نظارت؛ پاسخگویی و تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی این جمله این رویکرد‌ها هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: افزایش سقف تولید ملی به میزان ۳۱ درصد و تطبیق با احکام برنامه پنجم توسعه ملی از دیگر ویژگی‌های بودجه سال ۹۳ کشور است.

وی در پایان با تشکر از دولت عنوان کرد: قانون مداری که توسط دولت انجام شد و بودجه به موقع تحویل مجلس گردید کار را بری کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی آسان‌تر کرد و موجب افزایش شفافیت بودجه شد و اعلام می‌کنم هیچ عدد و رقم مبهمی در بودجه وجود ندارد.

کد N88176