شبکه تلویزیونی لبنانی در دام اسرائیل افتاد

لبنان

روزنامۀ القدس العربی در گزارشی، یکی از برنامه های شبکه تلویزیونی لبنانی ال.بی.سی را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روزنامه القدس العربی گزارشی درباره پخش برنامه ای علیه حزب الله لبنان در شبکه تلویزیونی ال.بی.سی. لبنان که به جریان المستقبل متعلق به سعد حریری نزدیک است پرداخته است. این روزنامه نوشته است گزارش شبکه لبنانی از آمادگی رژیم صهیونیستی برای حمله به حزب الله انتقادهای داخلی را به دنبال داشته است.
آنگونه که القدس العربی نوشته، شبکه ال بی سی لبنان برنامه ای را پخش کرده که در آن به آمادگی نیروی هوائی اسرائیل برای حمله به حزب الله لبنان می پرداخته است. این روزنامه با استناد به واکنش های منفی ابراز شده نسبت به این اقدام ال.بی.سی و اظهارات وزیر وزیر اطلاع رسانی لبنان نوشت این عمل ال.بی.سی که تضعیف نیروی خود در برابر دشمن است، « تعامل با دشمن » به حساب می آید. القدس العربی نوشت این شبکه با عذرخواهی از تماشاگران خود از پخش این گزارش اعلام کرده است در دام ارتش اسرائیل افتاده است.

5252

کد N87789