اخضر ابراهیمی باردیگر بر اهمیت حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه تاکید کرد

سازمان ملل,سوریه

نیویورک، ایرنا - نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه بار دیگر بر اهمیت حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه تاکید کرد و گفت : مشارکت ایران برای توافق بین دولت و گروههای مخالف مفید خواهد بود.

به گزارش ایرنا اخضر ابراهیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت به تلاش های خود برای ایفای نقش تهران در مذاکرات آتی ادامه خواهم داد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل همواره بر اهمیت حضور ایران و نقش سازنده تهران در مذاکرات صلح سوریه تاکید کرده و در ساعات های پایانی مانده به شروع کنفرانس ژنو دو به صورت رسمی از ایران برای حضور در کنفرانس مذکور دعوت کرد اما کمتر از 24 ساعت تحت فشار برخی جریان ها به ویژه آمریکا دعوت خود را پس گرفت.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان دقیق اجرای مفاد کنفرانس ژنو یک گفت : این طرح با مخالفت نمایندگان دولت مواجه شد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه با تاکید بر اینکه پیشرفت خاصی در مذاکرات امروز حاصل نشده است، اظهارامیدواری کرد که در روزهای آینده پیشرفت هایی هر چند اندک حاصل شود.

ابراهیمی باردیگر با یادآوری این مطلب که نباید از مذاکرات پیش روی انتظار معجزه داشت، گفت : در خصوص ارسال کمک های انساندوستانه به شهرهای تحت محاصره منتظر اجازه برای توزیع این کمک ها بین مردم هستیم.

وی افزود : بر اساس قوانین انساندوستانه باید دولت و گروههای مخالف کمک و همراهی کنند تا کمک های ضروری بین آوارگان سوری توزیع شود.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در سوریه در پاسخ به سوالی در خصوص ارسال تسلیحات آمریکا به گروههای مخالف افزود : این خبر را از رسانه ها شنیده و تاکنون هیچ مقام رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است.

وی افزود : روسیه و آمریکا برای پایان دادن به بحران کنونی در سوریه تلاش می کنند اما در برخی موارد با هم اختلاف نظر دارند.

اروپام 1908
کد N87783