الابراهیمی:

مذاکرات نفس گیر است/ به دنبال همکاری با ایران درباره سوریه هستیم