دعوت پاکستان از عربستان برای مشارکت در تولید جنگنده JF 17

آسیا اقیانوسیه

عربستان و پاکستان با هدف توسعه همکاری های نظامی خود در تولید جنگنده JF 17 همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترید عربیا، پاکستان از عربستان برای مشارکت در تولید جنگنده JF 17 دعوت کرده است.

بر اساس این گزارش پاکستان متعهد می شود تا تکنولوژی تولید این جنگنده را هم به عربستان انتقال دهد.

تولید این جنگنده یک پروژه مشترک چینی و پاکستانی است که از عربستان هم برای مشارکت دعوت شده است.

گفته شده است نیروی هوایی عربستان سعودی و وزارت دفاع این کشور نسبت به این دعوت ابراز تمایل زیادی نشان داده اند.