علمای اسلامی در دمشق تاکید کردند؛

ضرورت اتحاد جهان اسلام و مبارزه با اندیشه وهابی تکفیری

آفریقا و خاورمیانه

شرکت کنندگان در دهمین همایش علمای اسلامی که در دمشق برگزار شد بر ضرورت مبارزه با تفکر تکفیری وهابی افراطی و جلوگیری از تبلیغ و گسترش آن در کشورهای عربی و اسلامی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، این همایش که با عنوان مسلمانان میان غرب زدگی و اندیشه تکفیری، با شرکت علمای اسلامی برگزار شد، در بیانیه ای اعلام کرد مذاکرات و رایزنی هایی که در کنفرانس ژنو 2 انجام می شود، بدون بررسی ریشه های تفکر خوارجی و ریشه کنی آن و نیز مبارزه با پیامدهای وخیم آن با گذشت زمان به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید.

در این بیانیه تاکید شد فقط سوری ها هستند که آینده خود را بدون دخالت یا قیمومیت بیگانگان ترسیم خواهند کرد.

در این بیانیه با اشاره به شباهت افکار قدیمی خوارج و تکفیری درباره خطرات و پیامدهای ویرانگر چنین افکاری هشدار داده شده است.

این بیانیه به کشورهایی اشاره شده است که بزرگترین منبع حمایت مالی از القاعده و گروههای افراطی دیگر و پرورش دهنده تکفیریها و تروریستها به شمار می روند.

در این بیانیه آمده است این کشورهای حامی تروریسم و تکفیری ها سالهای مدیدی است که با تمام مظاهر اعتدال دینی در هر نقطه ای که باشد، مبارزه می کنند و از طریق شیوه های آموزشی به فرزندانشان، زبان تکفیر و نفرت از دیگران و فرهنگ خشونت و افراط گرایی آموزش می دهند و هر کس را که با تفسیر وهابی مخالف باشد، یا کافر یا منحرف می دانند که از نظر آنها باید کشته شود.

در این بیانیه به جنگهای وهابی علیه مناطق مسلمان نشین به ویژه در حجاز اشاره شده است که وهابیون بر آن مسلط شده و به غارت ثروتها و کشتار ساکنانش و تخریب و آتش زدن کتابخانه های این منطقه دست زدند.

محمد عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه بر اهمیت رسوا کردن تفکر تکفیری وهابی که سبب فتنه گری و تفرقه میان مردم می شود و برخی کشورهای غربی  با هدف سیطره بر منطقه تلاش می کنند این تفکر را ترویج کنند، تاکید کرد.

وی افزود سوریه سه سال است از تفکر تکفیری که به گسترش تروریسم در این کشور منجر شد، رنج می برد.

بدرالدین حسون مفتی کل سوریه هم بر اهمیت وحدت و همبستگی میان مسلمانان و اتحاد علیه دشمنان امت و فکر وهابی تکفیری که خواستار کشتار و تکفیر دیگران می شود، تاکید کرد.

سانا گزارش داد آقای مجتبی حسینی نماینده امام خامنه ای در سوریه بر ضرورت گسترش تعالیم اسلامی به منظور وحدت امت اسلام در برابر تهاجم فرهنگی تاکید کرد و تفکر وهابی تکفیری را در راستای خدمت به منافع استعمار در منطقه و جهان دانست که به گفته وی، وهابیون از اسلام به عنوان دین تروریسم و تکفیر ترسیم می کنند.

از سوی دیگر، محمد توفیق البوطی رئیس اتحادیه علمای بلادالشام بر ضرورت تحکیم وحدت و از بین بردن عوامل بروز اختلاف میان قشرهای مختلف مردم و تمام افکاری که سبب بروز فتنه می شود و نیز مقابله با تفکر تکفیری تاکید کرد.

تاکید بر میانه روی و نرمی در سیره رسول خدا(ص)، پدیده تکفیر و بهره برداری سیاسی از آن، تبلیغ اسلام به عنوان دین اعتدال، مظاهر اعتدال دینی و اسلامی در سوریه و مظاهر وحدت دینی و اسلامی و مبارزه با تروریسم و تکفیر از جمله محورهای این همایش بود.