در مجلس مطرح شد؛

انتقاد از عدم ارائه گزارش اجرای برنامه پنجم از طرف رئیس جمهور

مجلس

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم قول رئیس جمهور و قانون که باید هنگام تحویل بودجه گزارشی از برنامه پنجم نیز به مجلس ارائه شود، تا به حال چنین گزارشی به مجلس نرسیده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه در بیان تذکری اظهار داشت: ماده 213 قانون برنامه پنجم تصریح دارد که هنگام تقدیم لایحه بودجه سال بعد گزارش عملکرد برنامه پنج ساله از یکسالش باید به مجلس ارائه شود.

وی افزود: ما به رئیس جمهور این موضوع را گفتیم که وی پاسخ داد ما در حال ارائه این گزارش هستیم، اما هر چه ما تلاش کردیم آن نسخه ای که مربوط به گزارش قانون برنامه پنج ساله است را بدست نیاوردیم.

حاجی دلیگانی گفت: گزارش لایحه بودجه 93 قرار است که در صحن بررسی شود اما هنوز ما گزارش پنج ساله پنجم را نداریم.