در تذکری مطرح شد؛

انتقاد یک نماینده از عدم رعایت قانون در بررسی تبصره هدفمندی در کمیسیون تلفیق

مجلس

نماینده مردم بجنورد در تذکری با اشاره به بررسی تبصره هدفمندی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی الحاقیه ای که برای بودجه آمده است آنقدر اضطراری عمل شد که بسیاری از اصول قانون اساسی و آیین نامه در نظر گرفته نشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در بیان تذکری اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید مسیری را طی کند که استقلال و وزن آن حفظ شود اما در برخی موضوعات آن قدر اضطراری عمل می شود که گویا مجلس به یک ابزاری تبدیل شده است که آنچه دولت محترم می خواهد انجام شود.

نماینده مردم بجنورد اظهار داشت: در بحث الحاقیه ای که برای بودجه آمده است آنقدر اضطراری عمل شد که بسیاری از اصول قانون اساسی و آیین نامه در نظر گرفته نشد.

وی خطاب به رئیس جلسه گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها درست است که می خواهیم برای یک سال تصمیم گیری کنیم اما تاثیرات این تصمیم ما بسیار مداوم خواهد بود.

جعفری افزود: براساس ماده 86 آیین نامه اگر هر تغییری در ارقام بودجه لازم شد نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا اظهار نظر کنند اما ما به خاطر اضطرار یک جلسه علنی مجلس را کات می کنیم و برخوردی به ظاهر پادگانی انجام می دهیم که خیلی زیبا نیست.