گاردین خبر داد :

"انگری بردز" ابزاری برای جاسوسی آمریکا و انگلیس/هشدار به دارندگان گوشی های هوشمند