با مصوبه مجلس؛

4 وزارتخانه به همراه رسانه ملی مکلف به ترویج فرهنگ تعاون شدند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، وزارت آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد و سازمان صدا و سیما را مکلف به توسعه، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از گزارش شور دوم طرح اصلاح موادی از قانونی بخش تعاونی اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقداماتی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد.

بر این اساس وزارت آموزش و پرورش موظف شد مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها در تشکل های دانش آموزی فراهم نمایند.

علاوه بر این وزارتخانه های علوم و بهداشت موظف شدند نسبت به توسعه، گرایش ها، رشته ها و گروه های علمی مرتبط با تعاونی اقدام کنند.

علاوه بر این سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد نیز مکلف شدند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.