میدل ایست آنلاین: مالکی خطرناک است

نوری ‌المالکی,عراق

پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین در تحلیلی از وضعیت عراق و روش عمل نوری مالکی ادعا کرد او هم برای عراق و هم برای وحدت شیعیان خطرناک است.

این پایگاه اینترنتی نوشت: مالکی در وهله اول و قبل از آنکه شیعه ،‌عراقی و یا عرب باشد رهبر گروه الدعوه الاسلامیه عراق است.

پیشینه فرهنگی این مرد را باید در ادبیات حزب الدعوه جستجو کرد. میان اینکه فردی در یک حزب طایفه ای که دارای افکار تعصبی باشد با کسی که در یک خانواده ای بزرگ شده است که در امور دینی خود فقه شیعه را پیاده می کند تفاوت وجود دارد.

مالکی با فرهنگ حزبی بسته خود نمی تواند نماینده شیعیان عراق باشد و نمی تواند با تسامح و همزیستی که جامعه عراق هزاران سال در سایه آن زیسته اند همراه باشد.

حزب الدعوه از همان روز تاسیس به دنبال کشیدن شیعیان به نقطه ای بوده است که در آن مشارکت ملی امری محال است و این حزب خواستار زندگی مشترک میان طوایف عراق نیست و نوری المالکی نه تنها خطری برای وحدت عراق محسوب می شود بلکه وی برای وحدت شیعیان عراق هم خطرناک است چون به وجهه شیعیان عراق درجهان صدمه می زند و بنابراین شیعیان عراق در خطر هستند.

4949

کد N85214