اعضای جدید شورای عالی کار منصوب شدند

شورای عالی کار

تهران - ایرنا - هیات دولت، وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت را به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین کرد .

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (167) قانون کار، وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت را به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین کرد.

بر اساس بند (ب) ماده 167 قانون کار، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع است انتخاب خواهند شد.

این مصوبه در تاریخ 3/11/1392 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

سیام**2025**1449
کد N85087