الزعبی:

اسرائیل و سعودی ها برای مخالفان تصمیم می گیرند/ قبل از نجات سوریه از نشست خارج نمی شویم

آفریقا و خاورمیانه

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به مخالفت نمایندگان هیئت مخالفان سوری با سند تهیه شده از سوی هیئت رسمی سوریه آنها را سرسپرده اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکایی ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه المیادین گزارش داد: هیئت رسمی دولت سوریه در مذاکرات ژنو2 برگه ای شامل اصولی که بر احترام به حاکمیت سوریه، بازپس گیری اراضی آن، ریشه کنی افراط، تکفیر، حق ملت سوریه در انتخاب نظام سیاسی به دور از دیکته خارجی، مخالفت با دخالت و دیکته خارجی، درخواست از کشورها برای خودداری ارسال سلاح یا آموزش تروریستها برای تایید به نمایندگان ائتلاف مخالفان سوری عرضه داشته است که آنها با آن مخالفت ورزیده اند.

از سوی دیگر منابع وابسته به ائتلاف مخالفان مدعی شدند: هر طرحی که شامل بقای بشار اسد در قدرت باشد و هیچ تغییری به وجود نیاورد مردود است. طرح های هیئت رسمی سوریه مانع از حل سیاسی است.

این درحالی است که منابع وابسته به هیئت رسمی سوریه اعلام کردند: ائتلاف مخالفان تحت فشا رابرت فورد سفیر سابق آمریکا در سوریه و دیگران هستند و هر راهکاری برای نجات سوریه را به تعویق می اندازند.

از سوی دیگر عمران الزعبی اعلام کرد: هیئت رسمی سوریه پنج موضوع اساسی را مطرح کرد و برگه ای که ما مطرح کردیم حاوی اصولی بود که هر سوری عاقلی آن را می پذیرد.

وی افزود: رابرت فورد ائتلاف مخالفان را هدایت می کند و به آنها دیکته می کند که چه راه قبول کنند و چه موضوعی را رد کنند. سعودی، قطر، اسرائیل و فورد بر تصمیمات نمایندگان مخالفان تاثیر می گذارند.

الزعبی گفت: رایزنی ها ادامه دارد و ما منتظر سخنان الابراهیمی هستیم. طرح توزیع کمکها موضوعی مربوط دولت سوریه و سازمان ملل است. این طرح ربطی به ژنو ندارد و نباید از آن بهره برداری سیاسی شود.

وزیر اطلاع رسانی سوریه افزود: ولید المعلم در ژنو حاضر است و ریاست هیئت سوریه را بر عهده  دارد و وطن پرستی وی نیاز به شهادت و گواهی کسی ندارد. ما به نجات سوریه اصرار داریم و قبل از نجات سوریه از تروریسم از نشست خارج  نمی شویم.