صدور احکام ظالمانه آل خلیفه علیه فعالان بحرین ادامه دارد

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان از صدور حکم حبس چهار ماهه برای زینب الخواجه و نیز تایید احکام صادره از سوی دادگاه استیناف برای برخی دیگر از فعالان بحرینی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، خدیجه الموسوی مادر زینب الخواجه فعال زن بحرینی اعلام کرد: دادگاهی در بحرین به طور غیابی برای زینب الخواجه چهار ماه حبس در موضوع مربوط به پاره کردن عکس پادشاه بحرین صادر کرد.

وی افزود: این حکم بدون حضور وی و وکیلش صادر شده زیرا روز گذشته زینب الخواجه با امضای برگه دادگاه و رفتن به دادگاه مخالفت کرده است.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از تایید حکم 15 سال زندان ده متهم از مجموع 17 متهم پرونده موسوم به انفجار العکر از سوی دادگاه عالی تجدید نظر بحرین خبر دادند.

این درحالی است عبدالله الشملاوی از وکلای بحرین از رفع ممنوعیت الخروج بودن شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق خبر داد.

وی به مخالفت دادگاه تجدید نظر با رفع ممنوع الخروج خلیل المرزوق از رهبران جمعیت الوفاق اشاره کرد.

از سوی دیگر دادگاه تجدید نظر حکم احمد الماجد فعال بحرینی را به مدت 15 سال زندان تایید کرد.