ابوترابی‌فرد در جمع خبرنگاران: /2/

پاسخ یاوه‌گویی‌های آمریکا را باید با برنامه‌ریزی درست داد

مجلس

سخن قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا از دمکراسی، آزادی و حقوق بشر از سخنان خنده‌دار است زیرا در طول قرون گذشته بخصوص در جنگ‌های جهانی اول و دوم و رویدادهای بعد از آن، حقوق انسان‌ها خصوصا در آسیا و آفریقا توسط این قدرت‌ها پایمال شده است

نائب رئیس‌ مجلس تاکید کرد: باید پاسخ یاوه‌گویی‌های مقامات سیاسی ارشد آمریکا را در مقام عمل با برنامه‌ریزی درست و حرکت مبتنی با اصول داد و امیدواریم در همه عرصه‌ها روی اصول و مبانی حرکت کنیم و پاسخ‌های منطقی را ارائه کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در حاشیه رونمایی از گزارش وضعیت نقض حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۱۳ در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه ارزیابی‌تان از صحبت‌های آقای روحانی در اجلاس داووس چیست؟ گفت: سخنرانی‌ها برای اینکه بتوانند نقش موثری در بسترسازی داشته باشند باید در مقام عمل برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

نائب رئیس‌ مجلس ادامه داد: باید پاسخ یاوه‌گویی‌های مقامات سیاسی ارشد آمریکا را در مقام عمل با برنامه‌ریزی درست و حرکت مبتنی با اصول داد و امیدواریم در همه عرصه‌ها روی اصول و مبانی حرکت کنیم و پاسخ‌های منطقی را ارائه کنیم.

وی در خصوص وضعیت حقوق بشر در آمریکا گفت: سخن قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا از دمکراسی، آزادی و حقوق بشر از سخنان خنده‌دار است؛ زیرا در طول قرون گذشته بخصوص در جنگ‌های جهانی اول و دوم و رویدادهای بعد از آن، حقوق انسان‌ها خصوصا در آسیا و آفریقا توسط این قدرت‌ها پایمال شده است

ابوترابی‌فرد تاکید کرد: این دوران، دورانی است که ملت اراده کرده‌اند تا از حقوق انسانی و ملی خود حراست کنند.

کد N84103