خباز در گفت‌وگو با ایلنا:

صدای افراطیون داخلی و خارجی یكسان است

دولت

شاید دلیل دیگر مخالفت یک عده با به اجرا در آمدن توافقات هسته‌ای جدید این باشد که آن‌ها نمی‌خواهند افتخار این موفقیت به نام دولت جدید ثبت شود/چنانچه همه کشور هماهنگ و یک صدا با هم در رابطه با این موضوع با یکدیگر همکاری کنند روند مذاکرات با موفقیت بیشتری به پیش خواهد رفت.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تندرو‌ها در لباسهای گوناگون‌‌ همان صدا و ندایی را سر می‌دهند که صهیونیست‌ها با بیان و ادبیات دیگری آن صدا را سر می‌دهند، گفت: شاید دلیل دیگر مخالفت این عده با به اجرا در آمدن توافقات هسته‌ای جدید این باشد که آن‌ها نمی‌خواهند افتخار این موفقیت به نام دولت جدید ثبت شود.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص ابراز ناخرسندی برخی از اصولگرایان تندرو از به اجرا درآمدن توافقات هسته‌ای اخیر کشور، اظهار داشت: بعضی از افراد در داخل وخارج کشور از حل ماجرای پرفراز و نشیب و اندوه بار انرژی هسته‌ای راضی نیستند، لذا تمایلی به سامان یافتن این مسئله ندارند.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در ادامه افزود: چون در گذشته عده‌ای خودشان در این گرفتاریهای به وجودآمده برای کشور نقش داشته‌اند و امروز می‌بینند که با سر انگشت تدبیر دولت جدید این مسائل حل می‌شود، ناراضی هستند.

وی گفت: این عده به جای اینکه از بابت شکسته شدن تهدیدهای صهیونیستی علیه ایران خدا را شاکر باشند که با تدبیر ریاست جمهوری نقشه‌هایشان نقش بر آب شده و به تدریج شرایط مناسبی در کشور به وجود می‌آید و ظلم مضاعفی که بر اثر استکبار  در این چند سال بر کشور تحمیل شده بود در حال رفع شدن است، ناراحت هستند.

خباز با بیان اینکه تندرو‌ها در لباسهای گوناگون‌‌ همان صدا و ندایی را سر می‌دهند که صهیونیست‌ها با بیان و ادبیات دیگری آن صدا را سر می‌دهند، گفت: شاید دلیل دیگر مخالفت این عده با به اجرا در آمدن توافقات هسته‌ای جدید این باشد که آن‌ها نمی‌خواهند افتخار این موفقیت به نام دولت جدید ثبت شود.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور مخالفت این عده را در خصوص به اجرا در آمدن توافقات هسته‌ای اخیر در ادامه روند مذاکرات بی‌تاثیر ندانست و تصریح کرد: چنانچه همه کشور هماهنگ و یک صدا با هم در رابطه با این موضوع با یکدیگر همکاری کنند روند مذاکرات با موفقیت بیشتری به پیش خواهد رفت.

وی همچنین تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که ما در شرایطی قرار داریم که باید از سمفونی دیپلماتیک کشورمان یک صدای موزون خارج شود و چنانچه این اتفاق به درستی صورت نگیرد، اصل سمفونیک به هم خواهد ریخت.

کد N83692