راشد الغنوشی نسبت به تکرار تجربه کودتای نظامی مصر هشدار داد

راشد الغنوشی,کودتای نظامی

تهران - رهبر ˈجنبش النهضهˈ تونس نسبت به تکرار کودتای نظامی و حوادث ماه های اخیر مصر در کشورهای دیگر منطقه هشدار داد.

شبکه ˈالجزیرهˈ روز دوشنبه اعلام کرد: ˈراشد الغنوشیˈ که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در ˈداووسˈ سوییس بسر می برد، با انتقاد از کودتای نظامی در مصر خطاب به ˈعمرو موسیˈ رییس کمیته 50 نفره اصلاح قانون اساسی مصر گفت: باید از اصل احترام به ˈاراده ملتˈ دفاع کرد.

الغنوشی افزود: درسی که باید از تجربه رویدادهای اخیر در مصر بگیریم این است که در این راه قدم برنداریم ، زیرا جاده کودتای نظامی پیش از این آزمایش و تجربه شده است. در شیوه کودتای نظامی، ملت متهم می شود که به رشد فکری نرسیده، چون ژنرال های کودتاگر به خود حق می دهند که با به چالش کشیدن خواست ملت، به مردم کشور خود بگویند شما راه خطا رفته اید و من با توسل به زور راه درست را به شما تحمیل می کنم.

الغنوشی اضافه کرد: روش کودتا، نتایج خطرناک و نابود کننده خود را در جهان عرب به اثبات رسانده است. دمکراسی یک نظام متشکل از ˈملائکهˈ نیست، بلکه انسان ها باید این نظام را برقرار کنند و انسان ها هم ممکن است، اشتباه کنند. یکی از ویژگی های دمکراسی، قابلیت اصلاح اشتباهات است.

مترجمام 1491**1651
کد N83348