ناتوانی مخالفان از پاسخ به درخواست منطقی هیئت رسمی سوریه در ژنو2

آفریقا و خاورمیانه

هیئت رسمی دولت سوریه شرکت کننده در ژنو 2هنگامی که از مخالفان درباره میزان تسلط بر گروههای مسلح در مناطق مختلف سوریه توضیح خواست،آنها جوابی نداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع وابسته به هیئت سوری در ژنو اعلام کردند: هیئت مخالفان بخش اعظم نشست صبح را به گفتگو درباره منطقه قدیمی حمص اختصاص داد که این باعث شگفتی است.هیئت رسمی از مخالفان سوری درباره اینکه تا چه بر افراد مسلح در مناطق مختلف سوریه کنترل دارد از هیئت مخالفان پرسید که مخالفان حرفی برای گفتن نداشتند.

این منابع بیان کردند: نشست عصر امروز بصورت مشترک نخواهد بود و هر هیئت با اخضر الابراهیمی به طور جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

هیئت رسمی سوری در جلسه صبح امروز بر مشکل بودن روند سیاسی تا زمانی که تروریسم در سوریه موجود است تاکید کرد.

منابع وابسته به هیئت سوری اعلام کردند: هر کاروانی که به هر مکانی در سوریه در حال حاضر،قبل از آن و بعدا وارد می شود ارتباطی به ژنو ندارد و این توافقی است که میان سوریه با سازمان ملل وجود دارد و سوریه از دو سال قبل تاکنون آن را اجرا کرده است.برای دولت سوریه همه شهروندان مساوی هستند و هیچ تفاوتی میان عدرا،الفوعه،نبل و الزهرا وجود ندارد.تجارب خوبی در برزه و برخی مناطق دیگر به دست آمده است که می توان آن را به دیگر مناطق تعمیم داد.

منابع سوری بیان کردند: هیئت ائتلاف مخالفان در جلسه امروز صبح اعلام کرده است که کنترلی بر گروههای مسلح ندارند و فقط با آنها ارتباط دارند.در جلسه امروز هیئت رسمی سوریه خطاب به الابراهیمی گفته است که مخالفان سوری چگونه می توانند هر توافقی را تضمین کنند.

هیئت رسمی سوری در این نشست همچنین از الابراهیمی خواست که به هیئت ائتلاف مخالفان سوری برای آزادی دهها نفر در کلیسای پدر فرانسیس فشار آورد که ائتلاف از آن طفره رفت.