آلمان خواستار افزایش حضور نظامی خود درعرصه جهانی است

آمریکا اروپا

دولت آلمان قصد دارد مشارکت نیروهای نظامی این کشور در ماموریت های خارجی را گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز ، اورسولا فون وزیر دفاع آلمان اعلام کرده است که از اعزام بیشتر نیروهای نظامی این کشور به مناطق بحران زده جهان حمایت می کند.

وزیر آلمانی از دو کشور آفریقای مرکزی و مالی به عنوان دو کشوری نام برد که کشورش تمایل دارد نیروهایش را به آنها اعزام کند.

آلمانی ها بطور کلی درباره مشارکت نظامی در ماموریت های بین المللی بسیار محتاطانه عمل می کنند بطوریکه در مداخله نظامی غرب در لیبی مشارکت نکردند و همین امر موجب انتقاد متحدان این کشور از آلمان شد.