اسنودن :

آمریکا جاسوسی صنعتی هم می کند

آمریکا

تهران -ایرنا-ˈادوارد اسنودنˈ تحلیلگر سابق سازمان امنیت ملی آمریکا سازمان های مخفی آن کشور را به جاسوسی صنعتی متهم کرد.

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی تله سور ونروئلا یکشنبه به نقل از خبرگزاری ˈد پ آ ˈآلمان گزارش دادکه ˈاسنودنˈ در یک مصاحبه تلویزیونی که یکشنبه قرار است پخش شود اعلام کرد سازمان های مخفی آمریکا اگر به اطلاعات شرکت هایی مثلˈزیمنسˈبرخورد کنند که بشود از این اطلاعات به نفع منافع ملی آمریکا، نه برای امنیت ملی، استفاده کرد از آنها هم بهره برداری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمانی این مصاحبه دوم بهمن ماه در مسکو ترتیب داده شده و یکشنبه پخش می شود و جلوتر بخش هایی از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت.

چند روزی است که یک سخنگوی سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که آن سازمان در جاسوسی صنعتی دخالت ندارد.

این مطلب واکنش این سازمان مخفی در قبال افشاگری نیویورک تایمز است که گزارش داده بود که در100 هزار دستگاه رایانه در سراسر جهان سیستم امواج رادیویی کارگذاشته شده است.

ˈاسنودنˈ همچنین افزود که نمی تواند و نمی خواهد افشاگری های آینده روزنامه نگاران را پیش بینی کند.به گفته وی شک نیست که سازمان های اطلاعاتی آمریکا درجاسوسی صنعتی دخالت دارند.

آلمان یکی از کشورهایی است که میلیون ها یورو برای تحقیقات و پیشرفت هزینه می کند و همین مساله موضوع جاسوسی در این کشور را به صورت یک مساله حساس در آورده است.

بهار گذشته ˈاسنودنˈ با افشای اسناد مخفی سازمان امنیت ملی آمریکا در باره جاسوسی آن کشور از رهبران و شهروندان کل جهان بویژه کشورهای دوست یک رسوایی بوجود آورد.

ˈاسنودنˈ اوایل تیرماه وارد مسکو شد و موقتا تا دو ماهی آنجا بود.وی به سبب انتشار دهها هزار سند درباره برنامه گسترده آمریکا برای شنود تلفنی و نظارت اینترنتی توسط سازمان امنیت ملی آن کشور، تحت تعقیب مسئولان قضایی و پلیس قرار دارد.

وی در حال حاضر در بخش فناوری اطلاعات در روسیه مشغول کار است و دلایل امنیتی اجازه افشای محل کار وی را نمی دهد.

مترجمام**1533**1856
کد N82284