بسته‌نگار در واكنش به عدم صدور مجوز دفن پیكر مرحوم میناچی در حسینه ارشاد:

اقدام شهرداری دور از ذهن نبود

سیاست داخلی

مرحوم میناچی به همراه مرحوم همایون و شهید مطهری حسینیه ارشاد را راه‌اندازی کردند که این حسینه پس از مدتی به کانونی برای مبارزه با رژیم استبدادی شاهنشاهی و باروری اندیشه دینی در اجتماع تبدیل شد.

یک فعال سیاسی در خصوص اقدام شهرداری مبنی بر عدم دادن مجوز برای دفن مرحوم ناصر میناچی در حسینیه ارشاد ابراز داشت: این اقدام شهرداری برخلاف خواست و نظر مرحوم میناچی است هرچند که اقدام آقای قالیباف دور از ذهن نیست‏،چرا که ایشان وابسته به جناح راست هستند و منطق برخورد آنها با مخالفانشان بالاخص نیروهای نواندیش دینی تاکنون برخورد مبتنی بر احترام نبوده است.

محمد بسته‌نگار در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مرحوم میناچی گفت: ایشان یکی از فعالان سیاسی بودند که سال‌ها علیه نظام شاهنشاهی مبارزه کردند و در این راه نیز توسط ساواک دستگیر و به زندان منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه مرحوم میناچی از موسسان اصلی حسینیه ارشاد بوده است، اظهار داشت: ایشان به همراه مرحوم همایون و شهید مطهری حسینیه ارشاد را راه‌اندازی کردند که این حسینه پس از مدتی به کانونی برای مبارزه با رژیم استبدادی شاهنشاهی و باروری اندیشه دینی در اجتماع تبدیل شد.

این نواندیش دینی با بیان اینکه بزرگانی همچون دکتر شریعتی، شهید بهشتی و آیت‌الله خامنه‌ای از سخنرانان حسینه ارشاد بودند، تصریح کرد: حسینه ارشاد به دلیل اقدامات زیادی که در مبارزه با رژیم شاه داشت به دستور ساواک تعطیل شد و بسیاری از کسانی که در این حسینیه سخنرانی داشتند و یا در سخنرانی‌ها حضور می‌داشتند شناسایی و به زندان افتادند.

این فعال سیاسی در خصوص درخواست مرحوم میناچی مبنی بر دفن شدن در حسینیه ارشاد گفت: ایشان به همراه مرحوم همایون و مرحوم دکتر شریعتی وصیت کرده بودند تا در حسینیه ارشاد دفن شوند و مرحوم همایون نیز در همانجا دفن شده است.

وی در خصوص اقدام شهرداری مبنی بر عدم دادن مجوز برای دفن ایشان در حسینیه ارشاد ابراز داشت: این اقدام شهرداری برخلاف خواست و نظر مرحوم میناچی است، هرچند که اقدام آقای قالیباف دور از ذهن نیست، چرا که ایشان وابسته به جناح راست هستند و منطق برخورد آنها با مخالفانشان بالاخص نیروهای نواندیش دینی تاکنون برخورد مبتنی بر احترام نبوده است.

کد N82251