از سوی رئیس‌جمهور؛

لایحه «اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان» تقدیم مجلس شد

دولت

لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه «اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اهمیت صیانت از میراث مشترک فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان و احیاء و گسترش آن و تقویت پیوندهای فرهنگی بین کشورهای یاد شده و به منظور شناساندن و معرفی تمدن مشترک و ادبیات غنی منطقه به سایر ملل و در راستای توسعه و ارتقای سطح روابط منطقه‌ای، لذا «لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده تصویب می‌شود. رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح اساسنامه مذکور الزامی است.

بر این اساس به منظور صیانت از میراث مشترک فرهنگی و معرفی تاریخ و تمدن مشترک و نیز گسترش و تقویت ادبیات غنی منطقه و نیز تقویت پیوندهای فرهنگی بین کشورهای حوزه تمدنی مشترک یک سازمان توسط کشورهای عضو تشکیل می‌شود.

بر این اساس ایتا به ‌عنوان یک تشکیلات منطقه‌ای در چارچوب اساسنامه و طبق مقررات مالی و اداری مصوب خود، برنامه‌ها و ماموریت‌های خود را زیر نظر هیئت امنا اجراء می‌کند. ارکان ایتا شامل شورای وزیران، شورای نمایندگان و دبیرخانه است.

به گزارش مهر مقر ایتا در تهران است. ایتا می‌تواند دفاتر نمایندگی در هر یک از کشورهای عضو براساس مقررات آن کشور تاسیس کنند. رئیس شعبه با پیشنهاد کشور متبوع و حکم دبیرکل منصوب خواهد شد. همچنین ایتا در ارتباط نزدیک با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی، سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی فرهنگی کشورهای مختلف بوده و می‌تواند در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای وزیران با آنها قرارداد همکاری امضا کند و کشورهای دارای پیوندهای مشترک فرهنگی و تمدنی، سازمان های فرهنگی بین‌المللی مرتبط با حوزه فعالیت سازمان می‌توانند با تصویب شورای وزیران به عضویت آن درآیند.