12 کشته در سالگرد انقلاب 25 ژانویه مصر

در سومین سالگرد انقلاب 5 ژانویه مصر که منجر به سقوط حسنی مبارک شد، 12 نفر در درگیری میان نیروهای امنیتی و مردم در اقصی نقاط مصر کشته شدند.

12 کشته در سالگرد انقلاب 25 ژانویه مصردر سومین سالگرد انقلاب 5 ژانویه مصر که منجر به سقوط حسنی مبارک شد، 12 نفر در درگیری میان نیروهای امنیتی و مردم در اقصی نقاط مصر کشته شدند.

 

 

 

منبع: رویترز

5252

 

کد N80693